Fischhuber e Noguchi oro a Sheffield - Up-Climbing